Drielanden

Wijk Drielanden is een van de woonwijken in Harderwijk.

Wijkbeheerder

Pieter Trap.

Wijkmanager

De wijkmanager is Marcel van den Ende en hij zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

Wijkvereniging

Zie wijkvereniging Drielanden voor meer informatie en achtergrond.