Bestemmingsplan 1e herziening Drielanden-West 1e fase 2015 onherroepelijk (28-09-2016)

Het bestemmingsplan "1e herziening Drielanden-West 1e fase 2015" is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00170-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).