Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013 - Zuiderbreedte 36 onherroepelijk (19-09-2018)

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0003) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).