Bestemmingsplan Drielanden - Fokko Kortlanglaan 83 onherroepelijk (06-01-2017)

Het bestemmingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 83 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00161-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).