Bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom onherroepelijk (02-02-2015)

Ingediende beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom, waarbij het beroep ongegrond is verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan geheel onherroepelijk geworden.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00086-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (bronbestanden).