Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 onherroepelijk (19-09-2018)

Het bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).