Bestemmingsplan Drielanden - Horlosebrink onherroepelijk (20-02-2013)

Het bestemmingsplan Drielanden - Horlosebrink is onherroepelijk geworden.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00074-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).