Bestemmingsplan Drielanden-West 1e fase 2015 onherroepelijk (17-03-2016)

Het bestemmingsplan Drielanden-West 1e fase 2015 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00147-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).