Omgevingsvergunning Drielanden-West - Landschapsinrichting (27-08-2015)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning te verleend voor de realisatie van landschapsinrichting in Drielanden-West. Deze landschapsinrichting vindt plaats voorafgaand aan de ontwikkeling van de wijk. De reeds aanwezige houtwallenstructuur zal worden uitgebreid en de belangrijke landschappelijke plekken in de toekomstige wijk worden aangeplant.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00151-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).