Omgevingsvergunning schuilhut Tuindersbrink (26-10-2016)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een schuilhut voor vee op het perceel, kadastraal bekend sectie I, nr. 5196, aan de Tuindersbrink in de Groene Zoom te Harderwijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00177-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).