Ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38 (19-04-2019)

Het ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 voorziet in de ontwikkeling van het perceel Horloseweg 38 waarbij de bouw van zeven vrijstaande woningen in een brinkachtige setting mogelijk wordt gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 25 april 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411911.