Structuurvisie Groene Zoom (21-01-2011)

Gezamenlijk met de gemeente Ermelo is de intergemeentelijke gebiedsgerichte structuurvisie Groene Zoom voorbereid. De gemeenteraad van Harderwijk heeft de structuurvisie op 20 januari 2011 vastgesteld.

De structuurvisie Groene Zoom (NL.IMRO.0243.SV00026-0004) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).