Frankrijk

Bijna alle straten in de wijk Frankrijk hebben de naam kamp. Dat is gedaan omdat het vroeger een agrarisch gebied was. 

Wijkbeheerder

Bart Borgman

Wijkmanager

Wijkmanager Willemien Vaartjes zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

Wijkplatform 

Zie www.wijkplatformfrankrijk.nl