Omgevingsvergunning Frankrijk - Tweede Parallelweg (07-09-2017)

De omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg (Rantrime) is onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00195-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (bronbestanden).