Omgevingsvergunning Grensweg 2 (07-07-2014)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van één woning op het perceel Grensweg 2. De nieuw te bouwen woning komt in de plaats van de bestaande woning en wijkt qua situering, goot- en nokhoogte licht af van het geldende bestemmingsplan

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00113-0002) kunt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).