Omgevingsvergunning Grensweg 34 (27-03-2014)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit op het perceel Grensweg 34 tijdens de bouw van een woning. Informatie: afd. Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00103-0002) kunt u ook raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).