Omgevingsvergunning Krommekamp 181 (22-02-2012)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van één vrijstaande woning op het perceel Krommekamp 181 te Harderwijk. Informatie dhr. E. de Graaf telefoonnummer 0341 411 482.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00076-0003) kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).