Omgevingsvergunning Walstein-Krommekamp (01-03-2016)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van negen woningen in strijd met regels ro en het maken van een uitrit te Harderwijk, aan de Krommekamp/Walstein. Informatie: mw. M. Huisman, telefoonnummer 0341-411911.


De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00145-0002) kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).