Uitwerkingsplan Walstein 2A onherroepelijk (29-06-2007)

Het bestemmingsplan “Walstein 2A”, uitwerking ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening, is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.02430000UP00003-) is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.