Bestemmingsplan Friesegracht 2011 onherroepelijk (27-12-2011)

Het bestemmingsplan “Friesegracht 2011” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00033-0004) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).