Geboorte, huwelijk en overlijden

Begraven of cremeren

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor crematie.

Erkenning van kind

Wilt u als man een kind erkennen? U kunt een kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Geregistreerd partnerschap

Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. 

Naamgebruik

Wilt u uw naamgebruik wijzigen? U kunt dan een verzoek indienen bij de gemeente om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen.

Overlijden, aangifte

Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid.  De gemeente moet een aangifte van overlijden ontvangen.

Echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap melden

Is uw huwelijk door de rechter beëindigd, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Erkenning van ongeboren kind

Ga naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen.

Huwelijk

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen.

Naamskeuze kind

Krijgt u een eerste kind? U kunt dan kiezen welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner.

Partnerschapsregistratie

U kunt kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een aangifte partnerschapsregistratie te doen bij de gemeente.

Emigratie

Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U moet dit melden aan de gemeente.

Geboorte, aangifte

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. U moet uw kind aangeven bij de gemeente waar het is geboren.

Huwelijk in het buitenland

Wilt u in het buitenland trouwen? U hebt dan voor sommige landen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

Naamswijziging, achternaam

Wilt u een andere achternaam of uw achternaam wijzigen. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.