Gladheidbestrijding

In de winter staan de medewerkers van Domein Stadsbedrijf van de gemeente Harderwijk weer klaar om de wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Berichten over gladheid kunt u volgen via twitter @gemharderwijk.

Het Stadsbedrijf is wegbeheerder voor alle wegen binnen de gemeente Harderwijk, met uitzondering van de provinciale weg N-302 en de A-28. Voor deze wegen zorgen de provincie en Rijkswaterstaat.

Bij geconstateerde gladheid op Harderwijkse wegen strooit het Stadsbedrijf volgens een vast patroon de hoofdverkeerswegen, de wijkontsluitingswegen en de hoofdfietspaden met wegenzout.

Beoordeling noodzaak strooien

Het Stadsbedrijf coördineert het uitrukken van de strooiploeg. Om half vier ‘s nachts beoordelen ze de actuele weerssituatie. Ook vindt er dan overleg plaats met de provincie en de directe buurgemeentes, Nunspeet en Ermelo. Daarnaast geven politie surveillanten hun bevindingen door.

Om vier uur wordt besloten of er wel of niet tot actie wordt overgegaan. Als er gestrooid moet worden zorgt de gemeente ervoor dat tegen half acht alle routes één keer zijn gestrooid.

Strooiroutes

Elke route heeft ongeveer een lengte van zo’n 50 km. Het strooien van één route duurt 2,5 tot 3 uur. Bij aanhoudende gladheid worden de zelfde routes nog eens gereden. Als de hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en het hoofdfietspadennet gestrooid zijn, gaan de strooiers zo nodig nog de wijk in. Dit doen we alleen bij ernstige gladheid omdat de tienduizenden kilo’s zout erg schadelijk zijn voor het milieu.

U kunt deze kaart ook op een volledige pagina openen. Dan kunt u deze link gebruiken.

Aan de onderzijde van deze pagina kunt u de strooiroutes (pdf) downloaden.

Let op hoe u parkeert

Verkeerd geparkeerde auto’s vormen een belemmering voor de strooiauto’s. Het kan betekenen dat er daardoor straten overgeslagen moeten worden. Dit is erg vervelend en kost veel onnodig oponthoud.

Gratis strooizout

Help mee aan de gladheidsbestrijding door uw stoepje sneeuw- en ijsvrij te houden. Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen gratis een zakje strooizout afhalen bij het Chemodepot, gevestigd op het milieupark aan de Daltonstraat 23.

U kunt één zakje ophalen per adres en op is op. De openingstijden zijn op werkdagen van 13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 – tot 12.00 uur.

Strooiroutes

Contact

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden

Maak een afspraak (burgerzaken)