Groen

let op

Liefhebbers van moestuinen opgelet! Wilt u samen met buurtbewoners graag uw eigen groente en fruit verbouwen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Dan hebben we goed nieuws voor u. Met het project ‘Lekker Groen’ brengen we de buurtmoestuin voor iedereen binnen handbereik. 

Harderwijk heeft veel groen te bieden. Dat varieert van het bos tot de bomen en planten in de woonwijken. Al dit groen in Harderwijk wordt onderhouden en aangeplant door een combinatie van eigen medewerkers en een drietal aannemers. Zij zorgen ervoor dat al het groen het hele jaar onderhouden wordt. Dit onderhoud gebeurt aan de hand van werkomschrijvingen. De kwaliteit van het groen ligt vast in deze werkomschrijvingen en is vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor het beheer van alle groenvoorzieningen maakt de gemeente gebruik van zogenaamde beeldbestekken. In deze werkomschrijving staat omschreven wat de kwaliteit moet zijn van het groen. Met de gemeenteraad is een kwaliteitsniveau C afgesproken. Bij kwaliteit C ligt de nadruk op de technische kwaliteit oftewel de duurzame instandhouding van de beplanting. Plantvakken mogen bijvoorbeeld helemaal volstaan met onkruid, waarbij de maximale hoogte 50 cm is.
Uw wijkbeheerder houdt toezicht op deze kwaliteit. Naast dat de wijkbeheerder veel buiten op pad is houdt hij maandelijks een schouw met de uitvoerende partij om te controleren of aan de kwaliteitseisen voldaan wordt.

De gemeente Harderwijk bezit 750 hectare bos- en natuurterrein. Dit willen we zo goed mogelijk in stand houden. Het Harderwijkse bos wordt volgens de methode geïntegreerd bosbeheer beheerd. Een bewuste keuze om de drie belangrijkste functies, natuur, recreatie en houtproduktie als hoofd elementen naast elkaar te laten functioneren. Als onderdeel van het Centraal Veluwe Natuurgebied heeft het bos de laatste jaren een belangrijke natuur- en recreatiefunctie gekregen.

Heeft u klachten over het onderhoud van het groen, vul het meldingsformulier in of bel 'Snel Herstel', tel. 411 333.

Film over waardevolle bomen

Het kapbeleid is versoepeld en er is een lijst opgesteld met waardevolle en monumentale bomen in Harderwijk. Hiervoor hebben wij een film laten maken waarin uitgelegd wordt wat de nieuwe kapregels zijn. Daarnaast worden de waardevolle bomen van Harderwijk in beeld gebracht.

Groenstructuurplan

Met het groenstructuurplan (pdf, 21,1 MB) is er een plan gemaakt dat stad en landschap integreert; dat voor het eerst al het groen binnen de gemeente in samenhang bekijkt en vanuit die samenhang komt tot een visie op het Harderwijks Groen. Het is een wervend, praktisch, en handzaam document dat bij de hoofdlijnen van het groenbeleid op een beeldende wijze inzichtelijk maakt. Daarom is het Handboek Harderwijks Groen opgesteld. Met de term Handboek wordt verwezen naar de praktische toepasbaarheid en bruikbaarheid van het document. Een handboek is handzaam, beknopt, rijk geïllustreerd en helder van taal. Het beschrijft dat wat nodig is. Het is dan ook geen uitgebreid naslagwerk, maar biedt de praktische informatie die nodig is; wat moet ik weten wanneer ik met het groen van Harderwijk aan de slag ga? Een Handboek is toegankelijk voor verschillende gebruikers; van ‘monteur tot chauffeur’, van specialist tot gebruiker. Een Handboek speelt in op de wensen van de gebruiker; het biedt een handreiking voor een goed gebruik en beheer, nu en in de toekomst.