Hennep

Hennepteelt: illegaal en gevaarlijk

Hennep lijkt een manier om snel geld te verdienen. Het kan een aanlokkelijke gedachte zijn om met de opbrengst van een hennepkwekerij verlost te zijn van schulden of de mogelijkheid te krijgen een grote uitgave te doen zoals de aanschaf van een auto, een mooie reis of aflossing van de hypotheek. Echter, schijn bedriegt. Veel mensen zijn door de hennepteelt juist (verder) in de financiële problemen gekomen. Hennep telen is een misdrijf en dus strafbaar. Daarnaast kleven aan de hennepteelt gevaren zoals de kans op brand, wateroverlast en ontploffing.

In Harderwijk werken politie, brandweer, gemeente en andere partijen dan ook actief samen bij de aanpak. En niet zonder resultaat! In Harderwijk zijn sinds 2014 al meerdere kwekerijen ontmanteld in zowel woningen als bedrijfspanden. De gevolgen voor de hennepkweker (en eventueel zijn gezin) zijn groot. Naast een strafblad, hoge financiële claims van diverse partijen kan ook beslag op persoonlijke eigendommen worden gelegd. De gemeente kan zelfs de woning of het (bedrijfs)pand tijdelijk sluiten.

Berooid na ontdekking kwekerij

Het lijkt aanlokkelijk een hennepkwekerij te beginnen om zo snel aan geld te komen. ‘Een paar planten op die leegstaande kamer, één oogst om de schulden af te betalen en dan stoppen’ zijn veelgehoorde argumenten. Echter de gevolgen als de hennepkwekerij gevonden wordt, zijn groot. Alle vormen van het kweken van hennep, dus ook stekken, knippen of drogen zijn illegaal en dus strafbaar. Bij velen is wel bekend dat er een strafrechtelijke vervolging plaats vindt door het openbaar ministerie. Dat lezen we immers regelmatig in de krant. Minder bekend is bijvoorbeeld de bestuursrechtelijke aanpak vanuit de gemeente. De gemeente Harderwijk past bestuursdwang toe die bestaat uit het tijdelijk sluiten van een woning of een (bedrijf)pand. De maatregelen die de convenantpartners kunnen nemen, lichten wij hierna toe.\

 • Politie en Openbaar Ministerie (OM) sporen de kwekerij op en vernietigen deze. De verdachten worden vervolgd. Op hennepteelt staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete. Het OM eist de opbrengsten verkregen door de hennepkwekerij terug en kan daarvoor ook beslag leggen op persoonlijke eigendommen van de kweker zoals banktegoeden, auto’s, boten maar ook een huis. Als er sprake is van een ongezonde of onwenselijke situatie voor kinderen, dan worden ook Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming geïnformeerd.
 • De belastingdienst, UWV en de sociale dienst nemen hun maatregelen als blijkt dat er sprake is van uitkeringsfraude. Zij leggen boetes op, heffen alsnog belasting en vorderen onterecht verkregen uitkeringen terug. Daarnaast kan er strafvervolging plaatsvinden wegens fraude.
 • De netbeheerder en het waterleidingbedrijf sluiten stroom en water af en doen aangifte van diefstal. Ook de gemaakte kosten om meterkast en wateraansluiting terug te brengen in de oude staat, worden verhaald op de kweker of de aangeslotene. De juridische kosten zijn ook voor rekening van de kweker.
 • Woningcorporaties UWoon en Omnia Wonen ontbinden bij de vondst van een hennepkwekerij de huurovereenkomst en de huurder moet de aangerichte schade herstellen of vergoeden. De huurder staat (eventueel met zijn gezin) op straat. Bij hennepteelt in een koopwoning kan de hypotheekverstrekker overgaan tot ontbinding van de hypotheekovereenkomst met als mogelijk gevolg (gedwongen) verkoop van de woning.
 • De gemeente Harderwijk heeft voor de uitvoering van haar bestuursdwangbevoegdheid het Damoclesbeleid ‘Opiumwet woningen, lokalen en erven’ vastgesteld. Op grond van dit beleid kan de burgemeester bestuursdwang toepassen wanneer een overtreding op grond van de Opiumwet wordt geconstateerd. De bestuursdwang bestaat uit het tijdelijk sluiten van de woning of het (bedrijfs)pand. Het doel is niet het opleggen van een straf, maar het wegnemen van de illegale en ongewenste situatie en het voorkomen van herhaling.

Hennep: een gevaar voor omwonenden

Misschien denkt u, zolang ik mij niet met de kwekerij bemoei, heb ik er ook geen last van. Niets is minder waar. Voor omwonenden zijn er meerdere risico’s en u kunt zelfs gevaar lopen.

 • Brand en ontploffing
  Voor de hennepteelt is veel elektriciteit nodig om de groeilampen voor de planten dag en nacht te laten branden. Er wordt vaak illegaal elektriciteit afgetapt en dat levert levensgevaarlijke situaties op. Bij kortsluiting of oververhitting slaan de stoppen niet door, waardoor de kans op brand en ontploffing groot is. U zult er maar naast wonen.
 • Wateroverlast en schimmels
  Naast licht hebben de planten ook veel water nodig waarvoor vaak een automatische sproei-installatie is aangelegd. Als dit systeem niet goed werkt, dan leidt dit tot lekkages en wateroverlast voor bijvoorbeeld de benedenburen. De sproei-installatie zorgt daarnaast voor een vochtig klimaat waarin legionellabacteriën goed kunnen groeien. Een bacterie die bij inademing schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Ook zorgt het vochtige klimaat voor schade en schimmelvorming in de woning.
 • Georganiseerde misdaad
  Een hennepkwekerij (groot of klein) kan in handen zijn van een georganiseerde criminele organisatie die geweld niet uit de weg gaat. Om de kwekerij te beschermen worden soms vergaande maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld boobytraps bij de ingang(en) niet ongebruikelijk. Een hennepkwekerij in uw buurt betekent dus een direct gevaar voor de veiligheid en de leefbaarheid van uw woonomgeving.

Meld een vermoeden van hennepteelt

Hoewel aan de buitenkant van een pand weinig te zien is van een hennepkwekerij, zijn er wel aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid ervan zoals;

 • beslagen of afgeplakte ramen en/of gesloten gordijnen
 • ramen die nooit open staan of juist altijd in dezelfde stand open staan
 • warme muren of een sneeuwvrij dak in de winter
 • licht dat op vreemde tijden brand
 • een constant ronkend of zoemend geluid
 • stank (hennepgeur)
 • bewoners zijn zelden thuis of het is onduidelijk of een woning bewoond wordt
 • problemen met stroom in de buurt

Huis verhuurd? Zorg dat er geen hennep in komt!

Verhuurt u (een deel van) uw huis? Wees u dan bewust van de risico’s. Teelt de huurder hennep in uw woning, dan kunt u verantwoordelijk worden gesteld. Ook als u nergens vanaf wist. Dat betekent dat u mogelijk opdraait voor energiekosten, ontmantelingskosten en overige schade in uw woning. Deze kosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Zorg ervoor dat u hennep uit uw huis houdt. Hoe?

 • Maak met de huurder de afspraak dat u regelmatig in de woning controleert en neem dit op in de huurovereenkomst.
 • Laat u niet afschepen met een kopie van een legitimatiebewijs, maar vraag het originele bewijs.
 • Controleer of het legitimatiebewijs overeenkomt met de huurder.
 • Accepteer geen contante betalingen of stortingen.
 • Vraag naar een recente loonstrook met een bankafschrift waarop u ziet dat dit salaris wordt gestort.
 • Zorg ervoor dat de huur vanaf dit banknummer wordt gestort op uw rekening.
 • Meld u af bij het energiebedrijf en zet de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder.
 • Vraag de huurder zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). U kunt daarnaast de gemeente in kennis stellen dat de situatie gewijzigd is.
 • Bel de politie als u vermoedt dat er toch illegaal wordt gekweekt.

Dus heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij? Meld dit via:

 • De politie: 0900 -8844 (lokaal tarief)
 • Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis)