Hierden Dorp

Van oorsprong is Hierden een samenvoeging van verschillende buurtschappen met een groenrijke omgeving.

Wijkbeheerder

Gerjan van Boven

Wijkmanager

Wijkmanager Willemien Vaartjes zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

Projecten

De gemeente wil invulling geven aan nieuwe bebouwing in Hierden Dorp, die aansluiten bij de cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten van het gebied. Uitgangspunt is een variatie aan woningtypen in verschillende prijsklassen en zowel in de categorie huur als koop. Meer informatie via de projectontwikkelaars Omniawonen en Van Wijnen.