1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden (07-03-2018)

De 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden is op 8 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze herziening wordt de rekenmethodiek bijdrage landschapsversterkingfonds bij de realisatie van een nieuwe woning aangepast in die zin dat de hoogte van de bijdrage afhankelijk wordt van het woningtype (bijv. vrijstaand 2^1 kap).

Het plan ligt met ingang van 8 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.SV00206-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).