Bestemmingsplan Hierden Bosch - Hessenweg 2 onherroepelijk (16-11-2017)

Het bestemmingsplan Hierden Bosch – Hessenweg 2 is onherroepelijk.Het plan (NL.IMRO.0243.BP00186-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).