Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg onherroepelijk (03-04-2019)

Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).