Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ruimelsdwarsweg 4 onherroepelijk (22-02-2019)

Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00190-0003) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).