Omgevingsvergunning Dorpshuisweg 9a (plaatsing lichtmasten) (09-04-2015)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van nieuwe lichtmasten rond het hoofdveld en trainingsveld van voetbalvereniging Hierden op sportpark Mheenzicht te Hierden. Informatie: afd. Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.


De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00136-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).