Omgevingsvergunning Hierden Dorp - Hoge Varen 32-34 (18-09-2017)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning op kavel 32/33 en het bouwen van een 2/1 kapwoning op kavel 34. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00201-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).