Omgevingsvergunning Kleine Mheenweg 10 (04-03-2014)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van enkele bestaande schuren, de bouw van een nieuwe schuur en legalisering van een zwembadoverkapping op het perceel Kleine Mheenweg 10. Informatie: afd. Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00120-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).