Omgevingsvergunning Varenweg 32 (04-02-2016)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning te verleend voor de bouw van een nieuwe vrijstaande woning met garage op het perceel Varenweg 32 te Hierden. Informatie: afd. Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00166-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).