Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden (22-09-2011)

De structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden is op 22 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Het document bevat een visie hoe de landschappelijke kwaliteiten van Hierden en omgeving versterkt kunnen worden. Ook is bekeken op welke wijze nieuwe bebouwing ingepast kan worden in het landschap en op welke wijze de hierbij gewenste landschappelijke bijdrage vorm kan krijgen. Hierbij is het plangebied uitvoerig geanalyseerd, waarbij onder meer is ingegaan op de historie van het gebied, de bebouwingsstructuur, de ontsluitingsstructuur, de beplantingen en de visueel ruimtelijke aspecten.