Wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan III onherroepelijk (15-06-2017)

Het wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan III is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00137-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).