Wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan IV onherroepelijk (21-11-2016)

Het wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan IV is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00164-0003) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).