Wijzigingsplan Hierden Dorp - Zuiderzeestraatweg 95 onherroepelijk (23-04-2019)

Het wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 is onherroepelijk. Het wijzigingsplan maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van één nieuwe woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 95 mogelijk.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00221-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).