Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz onherroepelijk (15-07-2019)

Het bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).