Bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz onherroepelijk (20-07-2011)

Het bestemmingsplan “Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz” is onherroepelijk. Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00032-0003) kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).