Lorentz - 1e wijziging geluidverkaveling Lorentz (Daltonstraat) onherroepelijk (21-11-2012)

Het wijzigingsplan Lorentz - 1e wijziging geluidverkaveling en de omgevingsvergunning 1e fase uitgebreid Daltonstraat Bruil, bestaande uit de deelactiviteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en de deelactiviteit milieu, zijn onherroepelijk.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00087-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).