Omgevingsvergunning Nobelstraat 14 (19-11-2012)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een nieuwe bedrijfshal op het perceel Nobelstraat 14. Informatie: afd. Ruimte, dhr. R. Lugard, tel. 411374 of dhr. J. Haklander, tel 411247.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00096-0002) kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).