Informatie over coronavirus voor uw onderneming

De Rijksoverheid kondigde al flinke ondersteunende maatregelen aan. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er effecten ontstaan die niet door die maatregelen opgevangen worden. Met een pakket noodmaatregelen wil het college alles in het werk stellen om inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen te ondersteunen daar waar dat nodig is. 

Ook wil het college onderzoeken of en zo ja hoe, er een fonds kan worden ingericht om het mogelijk te maken een lening te verstrekken aan ondernemers van € 5.000,-. Ten slotte besloot het college een subsidie te verstrekken om een ondersteunende loketfunctie open te stellen voor en door ondernemers. De uitwerking en meer informatie hierover volgen nog.

Lees hier welke ondersteunende noodmaatregelen er zijn getroffen. 

Bent u zelfstandig ondernemer of ZZP'er en zit u in zwaar weer? 

Dan kunt u een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. 

Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)»

Verdere relevante informatie

Heeft u verder nog vragen over corona dan kunt u die stellen via het centrale nummer van de gemeente, tel. (0341) 411 911. Dan zorgen wij ervoor dat deze zo spoedig mogelijk worden beantwoord.