Jeugd, zorg, begeleiding en werk

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld:

  • Jeugdhulp, zoals opvoeding, geestelijke gezondheidszorg en hulp aan jeugd met een verstandelijke beperking.
  • Activiteiten om zelfstandig dagelijks te kunnen leven, zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagactiviteiten voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken.
  • Hulp bij het vinden van werk voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Voor algemene informatie over de jeugd, zorg, begeleiding en werk verwijzen wij u naar de pagina jeugd, zorg, begeleiding en werk.

Begeleiding

Bent u (tijdelijk) niet in staat om activiteiten te doen die structuur geven in uw dagelijkse leven? Dan zijn er verschillende vormen van begeleiding.

Huishouden

Hebt u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Er zijn mogelijkheden voor ondersteuning of praktische hulp.

Beschermd wonen

Wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen waarbij er toezicht en begeleiding is om zelfstandig te kunnen leven.

Gehandicapten parkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig lopen? Vraag dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aan.