Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Bijvoorbeeld als uw kind ziek is, een handicap of gedragsproblemen heeft. Soms kan uw kind ook van leerlingenvervoer gebruik maken als de school ver weg is. 

Aanvragen

Ouders of verzorgers van leerlingen uit Harderwijk vragen leerlingenvervoer aan via de gemeente Elburg.

Leerlingenvervoer aanvragen

Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de consulent leerlingenvervoer, tel. 06 44 27 56 50 of een e-mail sturen naar leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.