Leerplicht

Leerlingzaken Noord-Veluwe voert de Leerplichtwet uit voor de gemeente. Zie voor leerplicht, verzuim en startkwalificatie Leerlingzaken Noord-Veluwe.