Meldingen, klachten en bezwaren

Aansprakelijk stellen van de gemeente

De gemeente kan schade veroorzaken. U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Klachten en meldingen in leefomgeving (Snel Herstel)

Als u klachten of meldingen heeft over uw leefomgeving, dan kunt u contact zoeken met de afdeling Snel Herstel van de gemeente.

Buurtbarbecue

Wij dragen graag een steentje bij aan buurtbarbecues en straatfeestjes.

Voorwerpen gevonden of verloren

Hebt u iets gevonden in de gemeente? Meestal moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet bij de politie

Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U hebt dan mogelijk recht op vergoeding (dwangsom).

WOB-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente.