Openbare orde

De gemeente Harderwijk is een fijne gemeente om te wonen, te werken en uit te gaan. Hier vindt u informatie over hoe de gemeente het voor iedereen, in het bijzonder de inwoners, zo veilig mogelijk probeert te maken.

Integrale samenwerking

Omdat veiligheid een breed onderwerp is waar heel veel verschillende instanties mee te maken hebben, is er gekozen voor een integrale aanpak. De gemeente is regisseur en betrekt allerlei instanties die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid of belang hebben bij een goede veiligheidssituatie. De zorg voor een veilige en leefbare omgeving vraagt immers de inzet van iedereen. Naast bewoners wordt met diverse partners zoals politie, brandweer, justitie, scholen, ondernemers, woningcorporaties, horeca, maatschappelijk werk etc. afspraken gemaakt.

Veiligheid is veelomvattend

De basis voor het veiligheidsbeleid is het Integraal Veiligheidsprogramma 2007-2010, vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juli 2007. De prioriteiten in dit plan zijn: Wijkveiligheid, Jeugd en veiligheid, Aanpak van veelplegers, Huiselijk Geweld, Senioren en veiligheid. Integrale veiligheid is dus veel meer dan politie en criminaliteitsbestrijding. Het gaat ook om zaken als drugsoverlast, vandalisme, horeca, buurtoverlast, brandweerzorg, rampenbestrijding, jeugd en onderwijs, wijkveiligheid, sociale samenhang in een wijk. Kortom: in Harderwijk werken we graag met iedereen samen aan een veilige gemeente!

Jeugdoverlast

 Overlast die door rondhangende jongeren wordt veroorzaakt neemt soms structurele vormen aan. Hoewel omwonenden daar over het algemeen eerst zelf een oplossing voor proberen te vinden, door bijvoorbeeld met de jongeren in gesprek te gaan, kan het gebeuren dat dit niets oplost. Hulp van de politie of de gemeente wordt ingeroepen in de hoop dat die kunnen bijdragen aan de oplossing. Dergelijke situaties worden besproken in het Preventieoverleg Jeugdoverlast. Aan dit overleg nemen de gemeente, de politie, Welzijn Op Maat, de Centrale Woningstichting en het Straathoekwerk deel. Getracht wordt door vroegtijdige signalering en door korte onderlinge contacten, de jeugdoverlast te beheersen en liefst op te lossen.

De beleidsnotitie 'Jongeren op straat: tussen spel en overlast' richt zich primair op het voorkomen van problemen door samenwerking, vroegtijdig toezicht/contact, (plaats voor) activiteiten en bevorderen van contact met omwonenden. Indien deze maatregelen onvoldoende blijken, wordt de aanpak toegespitst op het beheersbaar houden van de situatie. Dit gaat onder andere door middel van verbaliseren of met verwijzing naar hulpverlening.

Burgernet

Inwoners vanaf 16 jaar kunnen zich registreren op www.burgernet.nl. Inwoners en bedrijven kunnen met Burgernet een actieve en waardevolle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de eigen wijk leveren.

Discriminatie of ongelijke behandeling

Het discriminatiebureau ‘Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG)’ voorkomt en bestrijdt discriminatie. Dit bureau is gevestigd in Apeldoorn en is het anti discriminatie bureau (ADB) van de politieregio Noord-Oost Gelderland. Ook voor de gemeente Harderwijk doen zij de registratie en behandeling van klachten en geven zij voorlichting en beleidsadvies. ‘Art.1 NOG’ is er voor iedereen die in aanraking komt met discriminatie. Alle meldingen zijn belangrijk, ook wanneer het om een gevoel van discriminatie gaat, of wanneer het een anonieme melding is. ‘Art.1 NOG’ is te bereiken op telefoonnummer 0900-2354354, of via info@art1no-gelderland.nl. Meer informatie vindt u op www.art1no-gelderland.nl.