Paspoort, rijbewijs en uittreksel

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Als u een schriftelijk bewijs van in leven zijn nodig heeft, dan heeft u dit uittreksel nodig.

Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie

De gemeente wil zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document.

Paspoort

Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument.

Uittreksel burgerlijke stand

Soms heeft u een uittreksel burgerlijke stand nodig, bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte.

Verklaring van in leven zijn

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit en verblijft deze persoon bij u? Vul dan dit bewijs in.

Handtekening, legalisatie

Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren als een instantie u daarom vraagt.

Rijbewijs, eerste aanvraag

Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan vraagt u bij de gemeente uw rijbewijs aan.

Uittreksel persoonsgegevens

Een set gegevens uit het bevolkingsregister, waarmee u onder andere kunt aantonen dat u in Harderwijk woont. 

Vluchtingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen.

Bewijs van Nederlanderschap

Dit uittreksel heeft u nodig als u moet aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Identiteitskaart

Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument voor een aantal landen.

Rijbewijs, omwisselen buitenlands rijbewijs

Een buitenlands rijbewijs mag wanneer u in Nederland woont een bepaalde tijd gebruikt worden. Een buitenlands rijbewijs kan in sommige gevallen omgewisseld worden.

Verklaring omtrent het gedrag

Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, maar hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in bijzondere gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen.