Passend onderwijs

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs. Heeft u een vraag, neem contact op met de school van uw kind.

Meer informatie  

Zie www.passendonderwijs.nl.