Piet Dijkstra Prijs

Foto: Uitreiking Piet Dijkstra Prijs 2019 aan mevrouw Agnes Bartelse

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die zich vrijwillig inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020. Gemeente Harderwijk is voor dit jaar weer op zoek naar kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

Voordragen kandidaat

Kent u iemand die zich vrijwillig en zonder eigenbelang inzet voor de Harderwijkse samenleving? Dan kunt u deze persoon voordragen voor de Piet Dijkstra prijs via het formulier ‘Kandidatuur Piet Dijkstra Prijs’. U kunt tot en met 21 november iemand voordragen voor de prijs.

Piet Dijkstra

Piet Dijkstra zag in dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het welzijn van iedere inwoner. Dat is ieders verantwoordelijkheid en betekent vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving. Hij was het grote voorbeeld voor goed burgerschap. De Piet Dijkstra Prijs is een initiatief uit de Harderwijker samenleving en wordt daarom ook door inwoners uit Harderwijk gekozen.